Klient

Renova Install

Služby

Branding, Web, SEO, Google Ads, Facebook Ads

Realizácia

2021

Pozrieť web

Inštalácie a stavebníctvo

Renova Install

Z 8 dopytov na 100 dopytov mesačne

Popis klienta

Renova Install pôsobí na slovenskom trhu od roku 2016. Firma sa venuje inštalatérskym prácam - kúrenie, voda, elektrina, solárne panely, potery, izolácie, tepelné čerpadlá, chladenie, rekuperácia vzduchu. Jedná sa o firmu s obratom do 1 milióna eur.

Vedenie spoločnosti Renova Install

Začiatok spolupráce

S firmou Renova Install sme sa skontaktovali v roku 2020. Firma Renova Install bola v tom čase v online svete málo viditeľná a väčšinu klientov získavala offline aktivitami. Našim zámerom bolo s klientom dlhodobo spolupracovať nielen na tvorbe webu, ale aj na online marketingu. Zadanie bolo jasné: „Chceme moderné reprezentačné riešenie, ktoré nás odlíši od konkurencie a bude zároveň plne škálovateľné“. 

Po analýze trhu sme zistili, že zákazníkom na webstránkach spoločností venujúcim sa inštaláciám a kurenárstvu chýba ukážka práce inštalatérov. Koncový zákazník chce vedieť, ako služba vyzerá, a preto sme sa rozhodli použiť technológiu 3D modelov zasadených do videí, ktoré zákazníkom vierohodne ukážu, ako inštalácia prebieha.

Lead generation - kalkulačka

Primárnou požiadavkou klienta bolo, aby sme vytvorili systém, v ktorom si koncový zákazník sám vyberie parametre svojho kúrenia, elektroinštalácie alebo inej služby. Na základe týchto parametrov systém sám vypočíta cenu, ktorú pošle ako obchodníkovi, tak samotnému zákazníkovi. 

V segmente inštalácií je úplne bežné, že si potenciálny zákazník zhromaždí aj 10 cenových ponúk od rôznych firiem, ktoré následne porovnáva. Vytvorili sme teda cenovú kalkulačku, ktorá je jednoduchá na používanie pre potenciálnych zákazníkov firmy. 

Vďaka automatizácii cenových ponúk šetríme klientovi Renova Install veľa času, ktorý môže venovať rozvoju biznisu. Pri vytváraní cenovej kalkulačky sme spolupracovali s partnerskou firmou - web development štúdio LoopLabs.

Nejednotný brand

Brandová komunikácia klienta bolo spočiatku neusporiadaná. Používali sa mnohé farby a fonty, ktoré sa často menili. Dokonca aj logo a motto firmy neboli jednotné. Výsledkom našej spolupráce bola zmena a zjednotenie vizuálnej komunikácie.

Reprezentatívna časť webu

Pri tvorbe webu sme vychádzali z vytvorenej brandovej komunikácie. Celý web funguje ako funnel, ktorý smeruje zákazníka k tvorbe cenovej ponuky (lead generation). Na webe nechýbajú popisy služieb, ktoré neustále vylepšujeme kvôli SEO optimalizácii

Na rozdiel od e-shopu, sú na reprezentatívnom webe B2C firmy dôležité kontakty. Približne 50% CTA na webe smeruje na stránku s kontaktnými údajmi. Získavanie kontaktov podporujeme využívaním Live Chatu, Chatbota a pop-ups pri opustení webu.

Zvrat pri marketingu

Na jeseň 2021 sme web spustili na produkčnej verzii. Web sme spravovali naďalej, no marketing nám unikol. Na naše prekvapenie sa klient rozhodol po spustení webu spolupracovať na online marketingu s inou agentúrou. Toto rozhodnutie nám neostávalo nič iné ako rešpektovať.

Situáciu sme naďalej pozorne sledovali a po pár mesiacoch sme klientovi pripravili audit marketingovej komunikácie, z ktorého vyplynulo nasledovné:

  1. Nie je dobre nastavený Google Analytics
  2. Nie sú nastavené žiadne konverzie
  3. Nevyužíva sa vôbec firemný blog
  4. Nedostatočné pokrytie Search reklamy v Google Ads 
  5. Ignorácia zdrojov návštevnosti v Google Analytics
  6. Vysoký spend na Facebooku bez výsledkov

Klientovi sa naše návrhy páčili a rozhodol sa zveriť marketing do našich rúk.

Optimalizácia PPC kampaní, analytiky a SEO

Prvým krokom, ktorý sme spravili, bolo nastavenie soft a hard konverzíí na webe, ktoré sme chceli merať. Kedže web je postavený na technológii Next.js, klasický Page View trigger v Google Tag Manager nestačil. Na meranie špecifických URL bolo potrebné použiť trigger History Change, ktorý rešpektuje zmeny URL, ktoré využíva framework Next.js

V druhom kroku sme využili informáciu o konverznom pomere z Analytics, na základe ktorej sme alokovali väčšinu rozpočtu na Google Ads. Ako úspešné sa nám ukázali Discovery a Search reklamy, ktoré boli dopĺňané DSA kampaňou. Google Ads kampane tvorili až 80% všetkého trafficu na web a boli zodpovedné za 60% konverzíí.

V rámci budovania silného webu sa sústredíme aj na SEO optimalizáciu a zníženie závislosti klienta na platenej reklame. V segmente je niekoľko silných hráčov, ktorých sa však tvorbou kvalitných vstupných stránok, blogov a linkbuildingu budeme pokúšať dobehnúť. Sme veľmi radi, že klient, ktorý s online podnikaním nemal skúsenosti, investuje aj do SEO optimalizácie, ktorej výsledky nie sú okamžité, ale sa prejavia až v budúcnosti

Ďalšie referencie

Kaderníctvo
Ovládnutie organického aj plateného vyhľadávania v segmente